• 't Dijkhuis Borne

Jaarverslag

Verslag 2017-2021

De Stichting Vrienden van 't Dijkhuis heeft ten doel het verlenen van steun in morele en materiële zin aan het bestuur van TMZ locatie 't Dijkhuis, ter ondersteuning van het werk ten behoeve van het geestelijk, cultureel en sociaal welzijn van, met name de in 't Dijkhuis wonende, ouderen en ter bevordering van het woon- en leefklimaat. De Stichting Vrienden van 't Dijkhuis tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het geven van bekendheid aan het doel en het inzamelen van gelden en de opbrengst hiervan ter beschikking te stellen in overeenstemming met het doel.

Samenvatting van het beleidsplan kunt u hier vinden

Ondernomen activiteiten en projecten 2021

De Vrienden van 't Dijkhuis bieden een helpende hand door een donatie of fiscaal aftrekbare gift aan de Stichting Vrienden van 't Dijkhuis. Hiermee kan de Stichting zich inzetten voor projecten, activiteiten en verbeteringen in en rond het verpleeghuis, die niet vanuit de AWBZ gefinancierd worden. Uw steun komt de leefomgeving van de bewoners ten goede en maakt het mogelijk dat de Stichting Vrienden van 't Dijkhuis middelen beschikbaar stelt voor extra voorzieningen en speciale projecten en activiteiten voor met name de bewoners van het Woon-Zorg en Verpleegcentrum 't Dijkhuis en omgeving. In de afgelopen jaren hebben wij vele projecten kunnen realiseren met dank aan onze donateurs en sponsoren. 

Projecten en Activiteiten in 2021:
 • Sinterklaasfeest en cadeau's
 • De Ster: Koffie met appeltaart
 • Boeken Bewaar de Herinnering
Projecten en Activiteiten in 2020:
 • Sinterklaas feestelijke cadeau
 • Filmmiddag: De Beentjes van Sint Hildegard
 • De Ster: Koffie en appeltaart
 • Optreden buiten van Double2Singers
 • Knuffel van papier met Bitterkoekjes van de Echte Bakker
Projecten en Activiteiten in 2019:
 • Aanschaf Qwiek-up en belevingsmodules
 • Sinterklaasfeest en cadeaus
 • Bijdrage aquarium
 • Snackmiddag
 • Wensen uit wensboom
 • Oranjecomité Koningsdag
 • Bonbons kerstmarkt
Projecten en acTitiviteiten in 2018:
 • Sinterklaasfeest en cadeaus
 • Bornse Pannenkoekenbakkers
 • Wensen uit de wensboom
 • Snackmiddag
 • Traktatie kerstmarkt
 • Kerstbroodmaaltijd
Projecten en acTitiviteiten in 2017:
 • Sinterklaasfeest en cadeau's;
 • Bijdrage optreden Willeke Alberti;
 • Snackmiddag;
 • Aanschaf muziekinstallatie;
 • Koffie en appeltaart bij de Ster;
 • Oranjecomite Koningsdag.
Projecten en acitiviteiten in 2016:
 • Podium aankleding;
 • opening nieuwe podium met medewerking van een toneel-,en een muziek-gezelschap;
 • Braintrainer;
 • High tea;
 • Sinterklaasviering en kerstcadeaus;
 • Kerstbroodmaaltijd. 

Een uitgebreid overzicht van de projecten en activiteiten kunt u hier vinden

ANBI Stichting

De Stichting Vrienden is een Algemeen Nut beogende Instelling; een ANBI Stichting. De belastingdienst vereist dat de Stichting voldoet aan een aantal eisen. Meer weten over deze eisen.

De Stichting Vrienden van ‘t Dijkhuis zal voldoen aan de vereisten van deze belastingregels voor een Algemeen Nut Beogende Instelling, zodat de Stichting Vrienden van ‘t Dijkhuis is vrijgesteld van betaling van successie- of schenkingsrechten en geldgevers hun giften kunnen aftrekken van inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer informatie over fiscaal aftrekbaar schenken kunt u hier vinden. Indien u wilt doneren kan dat op verschillende manieren. U kunt dat doen als particulier maar ook als bedrijf. Op deze website staat uitvoerig beschreven hoe u kunt doneren.

Ieder jaar bekijkt het bestuur van de Stichting Vrienden van 't Dijkhuis het beleidsplan. Jaarlijks wordt dit geëvalueerd en indien nodig wordt dit bijgesteld. Aan het eind van ieder jaar wordt een Balans en Exploitatie rekening gemaakt. Een financieel overzicht kunt u hier vinden.

Het fiscaal nummer van de Stichting Vrienden van 't Dijkhuis is 8092.52.855.

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van onze stichting is 809252855.