• 't Dijkhuis Borne

Bestuur

De Stichting Vrienden van 't Dijkhuis in Borne bestaat sinds 1995. Zij heeft altijd hetzelfde doel gehad; het werk van "Stichting 't Dijkhuis", multifunctioneel woon- en zorgcentrum voor ouderen, te ondersteunen.

bestuur

  • Voorzitter: Jan Matel
  • Secretaris: Marian van Iersel
  • Penningmeester: Andre Timmer
  • Leden: Ineke Geul, Marijke Holtus, Michel Kotteman
  • Webmaster: Marina Vooren - Le Poole

De financiering voor bewoners van verpleeghuizen geschiedt vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) én een wettelijk verplichte eigen bijdrage. De overheid ziet het welzijn van cliënten in de zorg weliswaar als prioriteit, maar helaas zijn de budgetten ontoereikend. Stichting Vrienden van 't Dijkhuis zet zich al sinds 1995 in om 'extra kleur te geven en extra's te bieden' aan met name de bewoners van Verpleeg en Verzorgingshuis 't Dijkhuis. Dit doet de Stichting door gratis sociale en ontspannende activiteiten aan te bieden waar het verpleeghuis zelf geen budget voor heeft.

Een Goede Oude Dag

"De ouderdom komt met gebreken", wordt wel eens gezegd. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat mensen op leeftijd niet meer van het leven kunnen genieten. Tenminste dat vinden wij bij de Stichting Vrienden van 't Dijkhuis in Borne. Daarom zetten wij ons in voor allerlei initiatieven om senioren een goede dag te bezorgen.

Zelfstandig Wonen Met Zorg

De Vrienden van 't Dijkhuis de naam zegt het al - richt zich met name op het welzijn van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuis 't Dijkhuis in Borne. Onder de hoede van TriviumMeulenbeltZorg kunnen ouderen hier zelfstandig wonen, zorg ontvangen en elkaar ontmoeten. Er is een restaurant en een atrium met aangekleed podium voor gezamenlijke activiteiten met bewoners, vrienden of familie.

Helpt U Ons Helpen

Ondanks de uitstekende zorg die 't Dijkhuis biedt, ontbreekt het soms aan de middelen om het leven van de bewoners van tijd tot tijd wat extra kleur te geven. Voor initiatieven op het gebied van mobiliteit, gezamenlijke uitstapjes en hobby's schiet het zorgbudget vaak tekort.
De Vrienden van 't Dijkhuis willen juist die belangrijke "extraatjes" toch mogelijk maken. Daarvoor zijn wij afhankelijk van mensen en bedrijven die bereid zijn ons werk te steunen met een financiële of materiele bijdrage.

Beloningsbeleid

De Stichting Vrienden van 't Dijkhuis heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden doen hun werk voor de stichting geheel onbezoldigd.