• 't Dijkhuis Borne

Ik Wil Doneren

Dat kan op verschillende manieren:

Indien u wil doneren kan dat op verschillende manieren. Hieronder worden drie manieren uitgebreid beschreven. U kunt de Stichting Vrienden steunen door een donatie te doen als individu maar ook als bedrijf. Een andere mogelijkheid is om een donatie doen in de vorm van goederen of diensten. Ook dit kan als particulier en als onderneming. Een derde optie zou kunnen zijn een schenking per notariële akte of lijfrente. Stel nu dat u al weet hoe u gaat doneren, ga dan direct door en maak een keuze uit "particuliere gift" of "bedrijfs gift".

 

1. Steun de Stichting met uw donatie.

U kunt de Stichting Vrienden van 't Dijkhuis steunen middels onderstaande antwoordkaart. 

Stuur Mij Deze Antwoordkaart

 

Stichting Vrienden Van het Dijkhuis Doneren

 

Maar u kunt ook zelf een donatie doen door uw donatie te storten op de volgende rekening:

  • Rabobank rekeningnummer:  NL73RABO0309478987
  • t.n.v. Stichting Vrienden van 't Dijkhuis te Borne

Voor meer informatie maak contact via ons contactformulier op onze website.

Meer Informatie

2. Andere vormen van hulp; goederen, diensten enz.

Voor meer informatie maak contact via ons contactformulier op onze website.

Meer Informatie

3. Fiscaal aantrekkelijk schenken per notariële acte of lijfrente schenking

Dit kan via Notariskantoor Kuhlmann Hulshoff & de Kok Notarissen 074 - 266 1393. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voor meer informatie maak contact via ons contactformulier op onze website.

Meer Informatie

 

ANBI

 

 

 

 

De Stichting Vrienden van 't Dijkhuis in Borne is een ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

Normale fiscale aftrek:

Er zijn speciale belastingregels voor instellingen ‘die het algemeen nut beogen’. Deze regels maken het mogelijk om een deel van uw schenking aan Stichting Vrienden van 't Dijkhuis af te trekken van uw belastbaar inkomen. Ligt het totaalbedrag van uw giften tussen 1% en 10% van uw verzamelinkomen, dan heeft u recht op fiscale aftrek van de belasting.

Extra fiscaal voordeel:

Een fiscaal aantrekkelijke manier van schenken is het schenken per notariële akte (lijfrenteschenking). Bij deze vorm van schenken kunt u tot 52% terugkrijgen van de schenking die u aan Stichting Vrienden van 't Dijkhuis doet. Het exacte percentage hangt af van het voor u geldende tarief inkomstenbelasting. Zo kunt u Stichting Vrienden van 't Dijkhuis in Borne met een hoger bedrag steunen zonder dat het u iets extra’s kost. Ook als u al gebruik maakt van de reguliere fiscale aftrek, kan schenken per notariële akte extra voordeel voor u betekenen. Een fiscale voorwaarde is dat minimaal vijf jaar hetzelfde bedrag wordt geschonken. De verplichting eindigt eerder indien de (laatste van de) schenker(s) overlijdt voordat de vijf termijnen zijn voldaan.

Belastingvrije schenking is interessant voor de Stichting zelf

Bovendien betalen goede doelen die onder de zogenaamde ANBI-regeling vallen, geen belasting over gelden die zij via schenking krijgen. Het geld dat u schenkt, gaat dus belastingvrij naar Stichting Vrienden van 't Dijkhuis en komt daarmee volledig ten goede aan de doelstelling.

Het schenken per notariële akte kan ook interessant zijn voor personen die al recht hebben op de reguliere aftrek. Deze mensen mogen met een notariële akte het gehele bedrag aftrekken en dus niet alleen het gedeelte boven 1%.

Hoe werkt het opmaken van de akte 

Voorwaarden: Aan een schenking per notariële akte zijn enige voorwaarden verbonden. U kiest een vast bedrag dat u jaarlijks aan Stichting Vrienden van 't Dijkhuis schenkt. Dit bedrag legt u voor minimaal VIJF JAAR vast. De hoogte van het bedrag kunt u zelf bepalen. Deze schenking wordt vervolgens door de notaris in een notariële akte vastgelegd.

Schenking per notariele acte / Lijfrenteschenking 
Volmacht:

De volmacht zal u dan per email of post worden toegestuurd. U hoeft slechts de volmacht tot schenking samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) naar het notariskantoor terug te sturen. Indien u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dient u de volmacht ook door uw partner te laten tekenen (art.1:88 van het Burgerlijk Wetboek).

Na terugontvangst van de door u ondertekende volmacht door het notariskantoor, zorgt de notaris ervoor dat er een notariële akte wordt opgemaakt en namens u wordt ondertekend. U ontvangt daarna een afschrift van de akte als bewijs voor u zelf en de belastingdienst. Geen notariskosten

Bij een schenking van € 100 of meer per jaar neemt Stichting Vrienden van 't Dijkhuis de kosten van het opmaken van de akte voor haar rekening; daarvoor is een gunstige regeling getroffen. U krijgt een exemplaar van de opgemaakte akte thuisgestuurd. U kunt er ook voor kiezen de akte door een notaris van uw keuze te laten opstellen. Dan komen de kosten echter voor uw eigen rekening.

Hoe verloopt de incassering van de schenking?

U kunt op de volmacht aankruisen of u jaarlijks een verzoek wilt ontvangen om het te schenken bedrag over te maken of dat u een opdracht tot automatische incasso wilt afgeven. 

Samengevat:

  • Gehele schenking (notariële akte) aftrekbaar van belastbaar inkomen
  • De fiscus betaalt deel van schenking
  • Ook bij reguliere aftrek is schenken per notariële akte voordelig: het gedeelte onder 1% ook aftrekbaar
  • Stichting Vrienden van 't Dijkhuis is voor minstens vijf jaar verzekerd van uw steun
  • Gehele gift ten goede aan Stichting Vrienden van 't Dijkhuis (ANBI-regeling).

 

Voor meer informatie neemt u contact op met Marian van Iersel. Dat kan via telefoonnummer 06-14645422 Of maak contact via ons contactformulier op deze website.